Lương giáo viên từ 1/7 tăng cao nhất gần 4 triệu đồng/tháng-vào MB66 chính

Để ép Liu từ chức, công ty tịch thu điện thoại, bắt anh "làm việc" 4 ngày trong phòng tối không điện, không máy tính; vụ việc khiến dư luận Trung Quốc phẫn nộ.-MB66club

首页